Møte i formannskapet 29. mai 2019

Formannskapet holder møte onsdag 29. mai fra kl. 17.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7. Larvik KommuneTV sender direkte.

Larvik kommuneTV Saksliste

Orienteringer

Omstillingsprosjektet, ved ass. rådmann Ingvild Aartun

Integreringsmottak, ved ass. rådmann Ingivld Aartun

Saker til behandling

069/19 - Rullering av Kommuneplanens arealdel 2020-2032

070/19 Eventuelt

 

Til toppen