Brannsikkerhet i hjemmet

Innhold

Du har ansvar for forebygging av brann i eget hjem. Brannvesenet bistår med gode råd og jevnlige kontroller.

Larvik brann og redning fører jevnlig kontroll av piper og ildstedet i privatboliger. Formålet med tjenesten er å bidra til å redusere faren for brann. 

Ca. hvert 6 år vil du som boligeier få besøk av brannvesenets boligtilsyn. 

Tilsyn

Ved tilsynet blir følgende utført: 

  • Tilstandskontroll av piper og brannmurer 
  • Tilstandskontroll av ildsteder 
  • Kontroll av røykvarslere og eventuelt hjelp med batteribytte 
  • Kontroll av slukkeutstyr 
  • Veiledning om utbedringer 
  • Veiledning om brannsikring i forhold til boligen 

For oversikt over hvilke områder tilsynet jobber i inneværende periode se Tilsyn og feiing

Hvert år deltar Larvik brann og redning i aksjon boligbrann, hvor formålet er å sette fokus på sikkerheten i egen bolig. 

Forskrift om brannforebygging

Etter gjeldende forskrifter skal det være: 

  • Minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
  • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.
  • Slukkemiddel som er lett tilgjengelig og kan brukes i alle rom.
  • Alternativ rømningsvei.

For mer informasjon, se Forskrift om brannforebygging.  

Tips

Test røykvarsleren ofte og bytt batteri årlig. Er varsleren over 10 år bør den skiftes ut. Seriekoblede røykvarslere gir økt sikkerhet. 

Slokkemiddel bør oppbevares lett tilgjengelig og godt synlig. Pass på at manometerpilen står på grønt felt. Husk at slokkemidler med pulver skal vendes opp ned iblant, så ikke puleret pakkes i bunn av kolben.

I årets siste måned er det flere boligbranner enn ellers i året. Vær oppmerksom ved bruk av levende lys. Slokk lys når rommet forlates.

Trekk ut støpsel til juletrelys og lysestaker når de ikke er i bruk. 

Til toppen