Utbetaling av skogfond i sommer

Innhold

Er du skogeier? På grunn av ferieavvikling hos Statsforvalteren blir det ingen utbetaling av skogfond i uke 28, 30 og 31.

Alle skogeiere med skogeiendom på 10 dekar eller mer har egen skogfondskonto knyttet til eiendommen.

Skogfondsmidler brukes for eksempel til skogkulturtiltak, bygging og vedlikehold av skogsveier, miljøtiltak og skogbruksplanlegging.

Her kan du lese mer om skogfond

Søknadsfrister 2022

  • Søknadsfrist for tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting utført på våren er 1. september.
  • Søknadsfrist for tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting utført på høsten er 25. november.
  • Det er 40 % tilskudd til ungskogpleie, så langt tilskuddspotten rekker. Søknader må leveres innen 10. november.
  • Informasjon om søknad og hva som kan dekkes finnes på www.skogfond.no
Til toppen