Leie av idrettsanlegg

Innhold

Lag og foreninger i Larvik kommune kan søke om leie av kommunale idrettsanlegg.

Fordeling for idrettshaller foregår hver vår og for kunstgressbaner hver høst. Når fordeling av timer er gjennomført, kan øvrige lag og foreninger (utenbys) samt andre aktører søke gjennom hele året.

Søk om leie av kommunale idrettsanlegg

Hva koster det

Larvik kommune har en prisliste for leie av haller og arealer til trening og andre arrangementer. Det er ulike priser for idrettslag og privatpersoner.

Retningslinjer for leie 

1. Fordeling av leietid i de kommunale idrettsanleggene baseres på følgende kriterier:

 • Leietakers tilhørighet i kommunen og nærhet til anlegget.
 • Leietakers behov/ønsker.
 • Leietakers aktivitetsnivå.
 • Leietakers sportslige nivå.
 • Anleggenes tilpasning til idrettsgrenen.

2. Fordelingen bygger på slik prioritering vedrørende idrettsgrener:

I idrettshallene (Kveldehallen, Stavernshallen, Farrishallen og Bommestadhallen)

 • Håndball
 • Hallidrett, herunder volleyball, basketball, innebandy og badminton
 • Innendørs friidrett (Stavernshallen)
 • Fotball for yngre Kunstgressbanen (Månejordet og Kaken)
 • Lokal fotball
 • Krets fotball Naturgressbanen (Kaken og Månejordet)
 • Lokal fotball I svømmehallene (Kvelde- og Farrishallen)
 • Svømming
 • Annen vannidrett I skytehaller (Bommestadhallen)
 • Skyting
 • Bueskyting

3. Rådmannen, eller den han gir fullmakt, forestår utleie av de kommunale idrettsanleggene.

4. Leiepriser for kommunale idrettsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret i egen sak, som følger behandling av Strategidokumentet i desember måned.

Kontakt

Til toppen