Tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger, og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet, kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2019.

Søknad fremmes på digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Søk tilskudd nå

Spørsmål angående tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger, rettes til avdeling Idrett og friluftsliv:

  • Andreas Skogstad
  • E-post andreas.skogstad@larvik.kommune.no

Spørsmål om tilskudd til foreninger innen kunst- og kulturfeltet, rettes til Kulturavdelingen:

  • Silje Strømberg
  • E-post silje.stromberg@larvik.kommune.no
  • Telefon 98 23 19 47
Til toppen