Tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrist: 15. mars 2018

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger, og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet, kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2018.

Søknadsfrist: 15. mars.

Søknad fremmes på digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Søk tilskudd nå

Informasjonsmøte

Lag og foreninger inviteres til informasjonsmøte om tilskudd på Sliperiet mandag 26. februar kl. 18.00.

Spørsmål angående tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger, rettes til avdeling Idrett og friluftsliv:

  • Andreas Skogstad
  • epost andreas.skogstad@larvik.kommune.no

Spørsmål om tilskudd til foreninger innen kunst- og kulturfeltet, rettes til Kulturavdelingen:

  • Silje Strømberg
  • epost silje.stromberg@larvik.kommune.no
  • telefon 98 23 19 47

Foto: Larvik barne- og ungdomsteater

Til toppen