Nærmiljøtilskudd

Søknadsfrist 15. mars 2018

Larvik kommune har to ordninger for tilskudd til nærmiljøtiltak: Tilskudd til nærmiljøaktivitet og tilskudd til nærmiljøanlegg.

Søknadsfrist 15. mars.

Ordningen med tilskudd til nærmiljøaktivitet har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører utenfor organiserte lag og foreninger.

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet.

I tillegg kan organisasjoner og beboersammenslutninger søke om tilskudd til nærmiljøanlegg, nærmere bestemt "mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder".

Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til 10 000 kroner per prosjekt. Tilskudd kan for eksempel gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse.

Søknad fremmes i digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Ordningene med nærmiljøtilskudd administreres av virksomhet Kultur, idrett og fritid.

Kontaktperson for tilskudd til nærmiljøaktivitet:

  • Silje Strømberg
  • epost silje.stromberg@larvik.kommune.no
  • telefon 98 23 19 47
Søk tilskudd til nærmiljøaktivitet nå

Kontaktperson for tilskudd til nærmiljøanlegg:

  • Andreas Skogstad
  • epost andreas.skogstad@larvik.kommune.no
Søk tilskudd til nærmiljøanlegg nå
Til toppen