Vi jakter på ny kommunalsjef

Innhold

Larvik kommune søker kommunalsjef for Eiendom og teknisk drift, et helt nytt tjenesteområde. Vår nye kommunalsjef vil ha ansvaret for seks virksomheter og blir en viktig ressurs i arbeidet med å løfte Larvik-samfunnet.

Send søknad

Søk på stillingen

Det nye tjenesteområdet, Eiendom og teknisk drift, vil ha ansvar for all forvaltning, drift og utvikling av kommunens eiendommer, bygningsmasse og tekniske anlegg (vann, avløp, renovasjon, vei, park) og brann- og redningstjeneste. 

Vi ser etter en initiativrik, løsningsorientert og inkluderende leder som forstår verdien av bred samhandling og dialog både internt og eksternt. Du må være åpen for framtidsretta ideer og samtidig ha kunnskap til å omsette ideene til praktisk handling.

Som kommunalsjef vil du inngå i rådmannens ledergruppe som har det øverste ansvaret for kommunens helhetlige aktivitet både faglig, personellmessig og økonomisk. Du vil samskape med øvrige ledere i rådmannens ledergruppe og egen ledergruppe for å videreutvikle kommunens mål, ansvar og arbeidsmåter for å bidra til å løfte Larviksamfunnet. Du vil representere rådmannen i politiske organer og har rådmannens delegerte fullmakter innenfor området.  Du er ansvarlig for at kommunen er aktiv i samfunnsdialogen på de temaer som ligger til ansvarsområdet og har engasjement rundt kommunens samfunnsoppdrag.

Hovedoppgaver vil blant annet være:

 • Sikre at forvaltning og drift av kommunens eiendommer, bygg og tekniske anlegg har fokus på både kvalitet, framdrift og økonomi.
 • Lede og videreutvikle tjenesten og organisasjonskulturen basert på kommunens verdier og organisasjonsprinsipper.
 • Bistå politisk leder og medlemmer av Hovedutvalg for Eiendom og Teknisk Drift, Formannskap og Kommunestyre
 • Ivareta Larvik kommunes arbeidsgiverrolle og samfunnsansvarsrolle gjennom å følge opp medarbeidere, økonomi og faglig utvikling på eget tjenesteområde, og sikre at virksomhetene driver forsvarlig i tråd med lov, forskrift, planer og vedtak.
 • Bidra til utvikling av kommunen og tjenesteområdet i tråd med FNs bærekraftsmål, slik kommunestyret fastlegger i kommuneplanens samfunnsdel. Spesielt viktig å bidra til å nå miljømålene.
 • Utadrettet informasjon og profilering av kommunen og kommunal tjenesteyting og utviklingsarbeid
 • Utøve lederskap gjennom Larvik kommune sin lederplattform som er basert på mestringsorientert ledelse.
 • Lede ledere

Krav til kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra ett eller flere av tjenesteområdets fagområder
 • Bred allsidig ledererfaring fra offentlig sektor og/eller privat næringsliv
 • Lederutdanning er ønskelig.
 • Ønskelig med erfaring fra å jobbe i en politisk styrt organisasjon. Og har god forståelse for politiske prosesser, god rolleforståelse og evne til god samhandling med politisk nivå.
 • Erfaring og kompetanse knyttet til stillingens fagområder
 • Ønskelig at du har erfaring fra tilsvarende stilling med både operativt og strategisk fokus
 • Solid kompetanse innen økonomistyring, organisasjon og endringsledelse
 • Interesses for digitalisering

Personlige egenskaper:

 • Du utvikler mennesker gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Du er metodisk og systematisk i din tilnærming
 • Du har gjennomføringskraft
 • Du har god organisasjonsforståelse
 • Du utvikler ambisiøs, men realistisk visjon og gjennomfører den.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Til toppen