Legevakt

Innhold

Legevakt for akutt nødvendig legehjelp hele døgnet.

Ambulanse og medisinsk nødmelding 113
Nasjonalt legevaktnummer 116117
Legevakt i hjemkommune når du er på reise i Norge 33163453 
Fra utlandet eller fra satelittelefon 004733163453

Besøksadresse

Registrering

Vennligst hold klart: Fødsels- og personnummer, frikort, navn på din fastlege og evt. EU-kort. Det er viktig at vi får registrert eventuelle frikort, da du ved manglende registrering vil motta regning som du igjen må betale før du får beløpet refundert fra Helfo.

Ventetid

For at du som pasient skal få riktig behandling til rett tid, har vi innført et klinisk system for pasientvurdering. Dette er et verktøy som hjelper oss til å vurdere og å prioritere ditt behov for helsehjelp. Du vil derfor kunne oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen.

Hastegrad Rød

Pasienten tas inn omgående.
Eksempler:
Mistanke om akutt hjertesykdom, alvorlig pustebesvær, store blødninger, alvorlig allergisk reaksjon.

Hastegrad Gul

Pasienten bør få hjelp innen 2 timer.
Eksempler:
Moderate kuttskader, høy feber med redusert allmenntilstand, akutte luftveisinfeksjoner.

Hastegrad Grønn

Bør vurderes av lege innen et døgn dersom tilstanden ikke bedres av seg selv, og kan derfor i mange tilfeller vente til fastlegekontoret åpnes. Vurderes etter kapasitet.
Eksempler:
Øyekatarr, øreverk, hoste/øvre luftveisinfeksjon, enkle urinveisinfeksjoner uten feber.

Betaling

Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell.
Vi har betalingsterminal på legevakta. Bankkort foretrekkes ved betaling.
Dersom du ønsker betalingsgiro, blir du belastet et ekstra gebyr på kr. 50,-.
Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel.
Forbruksmateriell er ikke fradragsberettiget og kan derfor ikke føres på frikortet.

Transport

Taxi til eller fra legevakt dekkes kun dersom legen mener at du av medisinske grunner trenger dette. Ring legevakten for å gjøre avtale om du kan få rekvisisjon. Du må selv legge ut for turen til legevakten. Husk å få en kvittering. Du kan sende reiseregning samt bekreftelse fra legen til Pasientreiser HF

Klage

Klage eller ønske om bistand til å klage på tjenestens innhold og utførelse, rettes til
postmottak@larvik.kommune.no

Hvis du ikke er fornøyd med dokumentasjon av mottatte tjenester/tjenestens innhold, kan du anmode faglig ansvarlig lege om å endre innholdet innen 4 uker.

Dette kan vi IKKE hjelpe til med

  • Forlengelse av sykemelding
  • Legeerklæring eller helseattest
  • Fornying av resepter
  • Kontroll av kjente tilstander (svangerskap, høyt blodtrykk, diabetes mm)
  • Graviditetstester / ”angrepiller”/ prevensjonsvurdering etc
  • Resept på vanedannende medisiner
Til toppen