Kommunal bolig

Innhold

Du kan henvende deg til Boligkontoret hvis du selv ikke klarer å skaffe deg utleiebolig på det private boligmarkedet eller du trenger trygde-eller omsorgsbolig.

Personer som selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand ikke klarer å skaffe seg egnet bolig kan søke om bolig.

Kommunale utleieboliger og boliger der kommunen har tildelingsrett er et virkemiddel for å bistå boligsøkere med spesielle behov og vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er som hovedregel å betrakte som et botilbud med tidsbegrensede kontrakter.

Kommunale utleieboliger og boliger der kommunen har tildelingsrett kan også gis på varig basis. Dette gjelder særlig trygde- og omsorgsboliger.

Vi tilbyr

 • Du treffer hjelpsomme og serviceinnstilte mennesker
 • Du får relevant informasjon, råd og veiledning
 • Du får ønsket bistand, for eksempel til utfylling av søknadsskjemaer
 • Du kan komme i kommunens åpningstid uten forhåndsavtale

Våre forventninger

 • Du tar kontakt ved behov
 • Du leverer den dokumentasjonen som etterspørres
 • Du gir tilbakemelding på våre tjenester, det være seg ros, ris eller forbedringsforslag.

Boligtyper

Kommunen eier og/eller har tildelingsretten til ulike typer boliger:

 • Utleieboliger
 • Trygdeboliger
 • Bemannede boliger for ulike målgrupper
 • Omsorgsboliger (utleie)
 • Omsorgsboliger i borettslag (kjøp)

Geografisk er boligene spredt over store deler av kommunen.

Slik søker du

Søk om kommunal bolig

Klage

Informasjon om klageadgang framgår av vedtaket som sendes deg.

Kontakt

Til toppen