Ledige barnehageplasser

Innhold

Barnehager med ledig kapasitet.

Søk om plass i digitalt skjema og ta gjerne kontakt med ønsket barnehage, kontaktinformasjon finner du på hjemmesidene til hver barnehage. Det foregår et fortløpende supplerende opptak.

Ledige plasser, 0 - 6 år

Heffalompen familiebarnehage
iFokus Grevle barnehage
iFokus Torpeløkka barnehage
Læringsverkstedet Gonveien barnehage
Rødbøl barnehage
Salbutangen FUS barnehage
Vårtun barnehage

Ledige plasser, under 3 år

Styrvoll barnehage (0 - 3 år)
Trollsteinen

Ledige plasser, over 3 år

Styrvoll barnehage (3 - 5 år)
Valby barnehage
Varden barnehage
Til toppen