Veterinærvakten i Larvik og Lardal samt Sandefjord og Stokke har fått nye telefonnummer

Primær veterinærvakt tar seg av alle typer henvendelser, men dekker hovedsakelig produksjonsdyr og hest (store dyr).

Veterinærvakten i Larvik og Lardal

Telefon: 33180200

Anne Hege Hunskaar Tajet telefon: 48100921

Guri Haarr telefon: 91178970

Per Arne Brandsæter telefon: 41027374

Veterinærvakten i Sandefjord og Stokke

Telefon: 33470900

Ingun Bjerke telefon: 41649030

Per Arne Brandsæter telefon: 41027374

 

Foto: Designed by Montypeter / Freepik