Vedtatte arealplaner

Detaljert reguleringsplan for følgende områder er vedtatt av kommunestyret 15.06.16:

- Arkivsak 14/5385 Reguleringsplan for Skreppestadveien, gbnr. 1014/71, forsamlingslokale.
- Arkivsak 14/9577 Reguleringsplan for E-18 Bommestad-Farriseidet. Etterbruk og omregulering til gang-/sykkelvei og idrettsområde.

Se http://www.larvik.kommune.no/arealplaner for mer informasjon