Varsel om funksjonstest av stengeventiler

Kommunalteknikk skal utføre vedlikehold på vannledningsnettet, og av den grunn vil vannforsyningen i perioder bli stengt i følgende områder:

Uke 38

Tjøllingvollen sør for Tjøllingveien

Tirsdag 20. september til fredag 23. september 2016

kl. 09.00-14.00

Uke 39

Tjøllingvollen nord for Tjøllingveien

Tirsdag 27. september til fredag 30. september 2016

Kl. 09.00-14.00

I forbindelse med arbeidet kan enkelte abonnenter i verste fall oppleve å få brunt vann. Dette er ufarlig og skyldes rust, løse partikler og humus som har løsnet fra ledningene. Det anbefales derfor å tappe opp vann til dagens forbruk. Problemer med brunt vann og luft i ledningene reduseres ved å holde innvendig stoppekran stengt i hele arbeidsperioden. Dersom brunt vann skulle oppstå, spyles dette ut via kaldtvannskranen nærmest vanninntaket.

NB! Dersom man har installasjoner med behov for kontinuerlig vanntilførsel bes det om å kontakte Larvik kommune omgående på telefon 33 17 10 00.

Foto: Designed by Montypeter / Freepik