Vannlekkasje i Frankendalsveien

Det er stadfestet vannlekkasje i Frankendalsveien og vannet er stengt. Kommunalteknikk (KMT Øya) jobber med saken.

oppdatering 20.26 da er lekkasjen tettet og alt ok