Vannledningsbrudd 26.02.2016

Vannledningsbrudd i området krysset Malmgrenveien/Staurumveien

Ved vannledningsbrudd sendes det ikke ut beskjed om å koke vannet. Uheldigvis kan enkelte ha fått beskjed om dette. Vi ønsker med dette å informere om at koking av vannet i etterkant av ledningsbruddet ikke er nødvendig.

I forbindelse med vannledningsbruddet i Stavern tidligere i dag, kan enkelte oppleve å få brunt vann i kranen både i nærområdet og lengre ut i ledningsnettet i Brunlanes. Dersom brunt vann skulle oppstå, spyles dette ut via kaldtvannskranen nærmest vanninntaket.

Ledningsbruddet er nå ordnet, og alle burde ha fått vann igjen.

En kommunal vannledning har blitt gravd over i området krysset Malmgrenveien/Staurumveien. KMT Øya arbeider for å utbedre ledningen slik at vannet kommer tilbake så snart som mulig.