Valg av nytt innvandrerråd (2016 -2019)

Larvik kommune har hatt et eget innvandrerråd siden 2009. Rådet består av 8 medlemmer fordelt på 5 medlemmer med innvandrerbakgrunn og 3 folkevalgte medlemmer fra kommunestyret.

Medlemmene velges for kommunestyreperioden (4 år).

Rådet har følgende retningslinjer

• Arbeide ut fra en politisk målsetting om full deltakelse og likestilling i samfunnet.
• Behandle alle saker som gjelder levekår for innvandrerbefolkningen.
• Ta opp saker til behandling som angår innvandrerbefolkningen i kommunen.
• Være et rådgivende organ for Larvik kommune i innvandrerspørsmål.
• Årlig dialogmøte med kommunen med fokus på innvandrerrelaterte spørsmål/tema.
• Årlig dialogmøte med innvandrerbefolkningen.

Det skal nå velges 5 medlemmer og 7 varamedlemmer med innvandrerbakgrunn til nytt innvandrerråd!

Vi ønsker innspill på kandidater!

Har du forslag til personer du mener bør nomineres?
Send ditt forslag til bjorg.graven@nav.no eller torill.aasheim@larvik.kommune.no

Frist: torsdag 4. februar 2016

Det vil i uke 7 bli avholdt et nominasjons/valgmøte med muligheter til å stemme over de innkommende forslag til kandidater (annonse om tid/sted kommer i uke 6).

Kommunestyret vedtar til slutt den endelige sammensetningen av Innvandrerrådet i møte den 16. mars 2016.

For eventuell ytterligere informasjon kontakt Bjørg Graven tlf 98 23 19 65

Foto: Gunnar Berven