Utslipp av avløpsvann

Larvik kommune Kommunalteknikk skal oppgradere utstyr på 2 stk. pumpestasjoner for avløpsvann i Brunlanes. Dette betyr at en del urenset avløpsvann må slippes ut fra og med mandag 30. januar til og med torsdag 2. februar 2017.

Det vil bli utslipp av avløpsvann på følgende steder:

  • Helgeroafjorden - utslipp ca. 600 meter fra land og på ca. 23 meters dyp. Mengde vil være ca. 1.000 m3.
  • Havnebukta – utslipp ca. 300 meter fra land på ca. 25 meters dyp. Mengde vil være ca. 300 m3.
  • Hummerbakkfjorden – utslipp nær land men relativt liten mengde fra lokal bebyggelse.

Det vil bli satt på to arbeidslag for å få utført arbeidene så raskt som mulig innenfor den angitte perioden.

Oppgraderingen blir gjennomført på en tid av året for å skape minst mulig ulemper. Vi regner med at utslippet ikke vil skape spesielle skader for miljøet.