Ungdata spørreundersøkelse i uke 9-11

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som gjennomføres blant elever i ungdomskoler og videregående skoler i kommuner over hele landet. Undersøkelsen vil bli gjennomført i ukene 9-11 på 8.-10. trinn ved Hedrum, Tjodalyng, Ra, Kvelde, Mesterfjellet, Brunla og Mellomhagen skoler

Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som gjennomføres blant elever i ungdomskoler og videregående skoler i kommuner over hele landet. Undersøkelsene gir oss nyttig informasjon om hvordan ungdom har det; hva gjør de på fritiden, hvordan forholdet til familien og til venner er og hvordan de opplever hverdagen?

Ungdommene får blant annet spørsmål om helse, trivsel, psykisk helse og bruk av rusmidler. Funnene i undersøkelsen vil være viktig for oss i videre planarbeid og utvikling av tjenester i kommunen. Sist Larvik gjennomførte denne undersøkelsen var i 2013.

Undersøkelsen vil bli gjennomført i ukene 9-11 på 8.-10. trinn ved Hedrum, Tjodalyng, Ra, Kvelde, Mesterfjellet, Brunla og Mellomhagen skoler. Resultatene vil foreligge i medio mai.

Kommunens kontaktperson for undersøkelsen er Anett Rabben: anett.rabben@larvik.kommune.no

Les mer om undersøkelsen her