Tore Stokvik tildelt Norges Vels Medalje

Ordfører Rune Høiseth overrakte i dag Norges Vels Medalje til Tore Stokvik (Areal og teknikk, KMT Øya) for 40 år lang og tro tjeneste i Larvik kommune.

Tore ble ansatt i Hedrum kommune som "flisegutt" i 1976, bare 16 år gammel. En flisegutt assisterer landmåleren som leser av høydene på "flisa". Han ble raskt forfremmet til traktorsjåfør i parkvesenet og senere maskinfører i veiavdelingen. Tore fulgte med til Øya i 1991 etter kommunesammenslåingen i 1988.

Han ble formann med hovedvekt på veivedlikehold i 2010, men han har også formannsansvar innenfor vann og avløp. Tore følger spesielt opp asfaltplan (klargjøring for asfaltering) og har nær kontakt med eksterne entreprenører. Tore er fremdeles en av de få utvalgte på Øya som behersker veghøvelen. Tore er vaktleder og har gjennom sin lange og brede erfaring svært god oversikt over alt innenfor vei, vann og avløp i kommunen og er en stor ressurs for KMT Øya.

Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver. Medaljen er i sølv og har én grad.

Les mer på www.medaljen.no

Bildet viser ordfører Rune Høiseth, Tore Stokvik og Arne Nicander, virksomhetsleder KMT Øya.