Tilskudd til lag og foreninger 2017

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger og foreninger innen kultur- og fritidsfeltet kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2017. I tillegg kan beboersammenslutninger søke tilskuddsmidler til nærmiljøtiltak.

Søknadsfrist: 15. mars. Søknad fremmes på elektronisk søknadsskjema.

Spørsmål angående tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger, samt til nærmiljøtiltak, rettes til avdeling idrett og friluftsliv v/ Hilde Elisabeth Singstad, epost: hilde.elisabeth.singstad@larvik.kommune.no, telefon: 93000211.

Spørsmål om tilskudd til kultur- og fritidsformål, rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg, epost: silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon: 98231947.