Tilbud om byggesak over disk opphører

Dette grunnes i liten benyttelse og raskere saksbehandlingstid på slike enkle saker.

Larvik kommune har i flere år hatt tilbud om behandling av byggesaker over disk. Dette har vært et unikt tilbud i Larvik hvor enkle saker har kunnet hurtigbehandles. Vi ser nå at tilbudet i svært liten grad benyttes. Samtidig har kommunen fått ned gjennomsnittlig saksbehandlingstid på slike enkle saker, slik at også saker som sendes inn på vanlig måte behandles raskt. På bakgrunn av dette finner kommunen det ikke lenger hensiktsmessig å oppretteholde tilbudet med byggesaker over disk.