Temaplan for integrering 2017-2020

Larvik kommune har fått ny temaplan for integrering 2017-2020. Planen omhandler 32 ulike tiltak innenfor tjenesteområdene.

Temaplan for integrering 2017-2020

PDF, iPaper

Larvik kommune sin nåværende "Strategiplan for en styrket integrering av innvandrerbefolkningen i Larvik" og tilhørende tiltaksplan, gjelder til og med 2016. I kommunestyret 09.12.2015 - sak 225/15 om strategidokument 2016-2019, ble ny temaplan for integrering av innvandrerbefolkningen besluttet revidert. Dette vil bli den 2. planen innenfor temaområdet.

Arbeidet med denne temaplanen startet i februar 2016 og ble avsluttet i desember 2016, og har vært ledet av stabsavdelingen i Sentraladministrasjonen med involvering fra tjenesteområdene Helse og omsorg, Kultur og oppvekst og NAV Larvik. Lardal kommune har vært representert ved NAV Lardal. Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe, prosjektansvarlig har vært assisterende rådmann og prosjektleder har vært integreringskoordinator. Referansegruppe har vært nettverk for integrering.

Følgende personer har vært representert i prosjektgruppen:

  • Helse og omsorg ved Aase Tømte (virksomhetsleder) og Dorthe Huse (kommuneoverlege)
  • Kultur og oppvekst ved Inger Hjortland (virksomhetsleder Larvik Læringssenter) og Erica Gutterød Dabe (SLT-koordinator)
  • Lardal kommune ved Maren Bråthen (NAV Lardal)
  • Sentraladministrasjonen ved Vilhelm Einen (stabssjef), Kjetil Lundeberg (prosjektleder), Bjørg Graven (rådgiver innvandring og integrering NAV Larvik) og Bente Nygård (avdelingsleder flyktningsarbeid NAV Larvik)

Foto: Bjørn Jakobsen, Østlands-Posten