Strategidokumentet på høring frem til 9.desember

Fellesforslaget fra Ap, Sp, MDG, V og SV fikk flertall i formannskapets behandling av Strategidokumentet 2016-19. Det er da dette forslaget som er innstillingen til kommunestyrets behandling 9.desember.

Strategidokumentet er kommunens viktigste styringsdokument og omhandler handlings- og økonomiplan for de fire årene, samt budsjett for 2016. Dokumentet ble presentert av rådmannen den 4.november i Sliperiet.

Formannskapet behandlet Strategidokumentet 2016-2019 onsdag 25. november. 

 Det ble i møtet fremmet fire forslag; 

  • Forslag fra Kristelig Folkeparti (Krf), som fikk 1 stemme fra Krf.
  • Forslag fra Fremskrittspartiet (Frp), som fikk 2 stemmer fra Frp.
  • Frslag fra Høyre (H), som fikk 2 stemmer fra H
  • Fellesforslag fra Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Miljøpartiet De Grønne (MDG), Venstre (V) og Sosialistisk Venstreparti (Sv). Dette forslaget fikk 6 stemmer (3 stemmer fra Ap, 1 fra Sp, 1 fra V og 1 fra MDG).

Fellesforslaget fikk altså flertall, og det er dette forslaget som da er innstillingen til kommunestyrets behandling. Etter loven skal det gå 14 dager fra behandling i formannskapet til sluttbehandling i kommunestyret, slik at innbyggere, foreninger, media og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i forslaget, samt i ulike former gi tilbakemeldinger til de folkevalgte.

Det er viktig å understreke at de fire forslagene som ble fremmet i formannskapet inneholder endringer fra rådmannens forslag. Skal en sette seg inn i saken må det derfor tas utgangspunkt i rådmannens forslag, og se hvilke endringer fra dette som foreslås. 

Kommunestyret behandler Strategidokumentet 2016-2019 i sitt møte onsdag 9. desember. Møtet begynner kl.09.00 og avvikles i Sliperiet.