Losen

Stavern sjøfront - Velkommen!

Larvik kommunestyre vedtok 10. desember 2014 å opprette et prosjekt «Stavern sjøfront – Velkommen!» med egen prosjektgruppe bestående av representanter for Stavern båtforening, driver gjestehavna, Marint Miljøforum, Kystlaget Fredriksvern, Fiskerneset båtforening, Stavern Vel og Larvik Havn.

Kommunestyret ga prosjektgruppen seks oppdrag. Og i kommunestyret 16. september 2015 ble oppdraget utvidet til også å gjelde vurdering av Strandveien 2 og 3 (Fiskernes Hus og Losen). Prosjektgruppen har hatt ti møter og legger her enstemmig frem en rapport fra sitt siste møte 7. mars 2016, samt øvrig dokumentasjon.

Rådmannen vil legge frem rapporten for kommunestyret. Planlagt møte er 11. mai 2016.

Prosjektleder Knut Hj. Gulliksen, epost: knut.hjalmar.gulliksen@larvik.kommune.no

 

Stavern sjøfront - Velkommen!

Se nettversjonen av rapporten i iPaper eller last rapporten ned i PDF

Stavern sjøfront - Velkommen!

 

Her følger linker til dokumentene som er nevnt i rapporten som prosjektgruppens dokumentasjon (s. 5)

Reguleringsplan for Risøya – Stavern Havn, vedtatt i kommunestyret 17.09.1999

Reguleringsplanen for Steinrevet 20., gbnr: 5001/693/1

Marint Miljøforum - foredrag PowerPoint - 02.09.2015

Marint Miljøforum – «Kanalhefte» - 06.06.2005

Handlingsprogram – KDP-Stavern 2015 – 2027

«Vannkvalitet i Stavern båthavn» KS-sak 183/05 – Melding til Kommunestyret 23.05.2007

Sintef-rapport om forbedring av vannkvaliteten i Stavern båthavn – 06.05.2008

Multiconsult, vannkvaliteten i indre havn, Risøya i Stavern - 30.03.2009

Civitas-rapport om Risøyakanalen – november 2008

Sweco-rapport – miljøteknisk undersøkelse – 20.12.2011