Spyling av vannledninger, Brunlanes

Det vil bli spyling av kommunens vannledninger på noen strekninger i Brunlanes 9-11 oktober. Se oversikt her.

Det vil bli spyling av kommunens vannledninger på strekningene: 

  • Dolven-Berg-Nevlunghavn, Søndag 9. oktober kl. 19:00-06:00 
  • Sanni-Foldvik-Katrineborg-Aske-Haga, Mandag 10. oktober kl. 17:00-06:00 
  • Dolven-Søndersrød-Nevlunghavn, Tirsdag 11. oktober kl. 19:00-06:00 

Spylingen kan medføre ustabil vannforsyning og i verste fall brunt vann i arbeidsperioden. Eventuelt brunt vann er ikke farlig og kan spyles ut gjennom en kaldtvannskran.