Søknad om tilskudd til kultur- og idrettsformål - frist 15. mars

Lag og foreninger som har som hovedformål å drive sin aktivitet innenfor kultur- og idrettsfeltet i Larvik kommune, nå kan søke om tilskudd for 2016 med frist 15. mars.