Sivilforsvarets varslingsprøve

Sivilforsvaret gjennomfører testing av varslingsanlegg rundt om i hele landet onsdag 13. januar 2016 kl. 12.00.

Ved denne varslingsprøven sendes signalet

”Viktig melding – lytt på radio”

Signalet blir gitt slik: (Last ned lydfil)

Tre signalserier med ett minutts opphold mellom seriene

Over halvparten av befolkningen – de fleste i byer og tettsteder – vil kunne høre Sivilforsvarets tyfoner. Dette er den første av to varslingsprøver som gjennomføres rutinemessig to ganger i året. Dette signalet er det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra sentrale beredskapsmyndigheter. ”Flyalarm” og ”Faren over” er ikke lenger relevante signaler, men disse signalene kan aktiveres ved en krigstruende tilstand.

NRK vil omtale prøven i fjernsyn kvelden før, samt NRK radio og NRK tekst TV samme morgen.

Relevant nasjonal informasjon ved en krise

www.kriseinfo.no og www.sikkerhverdag.no

Sivilforsvaret i Vestfold har i alt 68 varslingsanlegg. Et operativt anlegg står klart til enhver tid, og kan på kort varsel aktiveres. Varslingsanleggene befinner seg i byer og tettsteder der det også finnes tilfluktsrom, og plasseringen av varslingsanlegg gjøres i henhold til Vestfold fylkes risiko- og sårbarhetsvurdering.

I utgangspunktet ble varslingsanleggene bygget for bruk i krigssituasjoner, men anleggene kan også benyttes til å varsle befolkningen ved katastrofer i fredstid. Det er politiet som tar beslutning om slik varsling, og eksempel på en slik katastrofe kan være gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner.

For ytterligere informasjon, se www.sivilforsvaret.no

Foto: Oppland sivilforsvarsdistrikt CC BY-NC-ND 2.0