Sentralbordet på Eiendom avvikles

Eiendom og Servicesenteret/sentralbordet i Larvik kommune har sett på muligheten for å avvikle sentralbordet på Eiendom og telefon: 33 17 16 78 og 98 23 17 68 vil bli nedlagt med virkning fra 01.02.2017.

Alle henvendelser må gå til den enkeltes mobiltelefon eller til Larvik kommunes sentralbord telefon: 33 17 10 00.