Samtalegruppe for pårørende til personer med demens

Gruppen vil ha 6-8 deltagere og ha 5 samlinger. Innholdet i samtalegruppen vil være taushetsbelagt. Gratis tilbud med enkel bevertning.

Du er velkommen til å delta dersom du ønsker å:

  • få økt kunnskap om demens
  • dele erfaringer med andre
  • få praktiske råd og tips til å mestre hverdagen

Sted: Villa Kveldsol, Tjøllingvollen.

Oppstart: 18. november 2016 kl. 11.00-12.30.

Gruppeledere: Sykepleier ved Villa Kveldsol Anne Hedvig Heggen og demenskoordinator Trine Jacobsen.

Påmelding til: anne.hedvig.heggen@larvik.kommune.no telefon: 98231760 eller trine.jacobsen@larvik.kommune.no telefon 98231615.