Rusfri dag torsdag 8. juni 2017

Virksomhet psykisk helse- og avhengighet og virksomhet barne- og ungdomstjenester er medarrangører på temadagen torsdag 8. juni. Foredrag med Mina Gerhardsen kl. 11 og stands i Larvik by fra kl. 15.

Rusfri dag arrangeres hvert år med hensikt å rette oppmerksomheten rundt alkohol- og rusbruk og konsekvensene av dette både for nær familie og samfunn.

11.00 Foredraget "Det som ikke skjedde" v/ Mina Gerhardsen fra Actis - Rusfeltets Samarbeidsorgan

Sted: Frelsesarmeen, Karlsrogate 4, Larvik. Foredraget handler blant annet om rusforebygging blant barn og unge. Det vil bli servert enkel lunsj, og i den anledning ønsker vi påmelding innen onsdag 7. juni til Astrid Andersen telefon: 47475880 eller Roar Olsen telefon: 90952247, eventuelt epost: astrid.holm.andersen@frelsesarmeen.no

fra 15.00 Ulike organisasjoner og foreninger har stands i Larvik by

Arrangører: IOGT i NorgeFrelsesarmeen Larvik korpsAV-OG-TIL og Larvik kommune v/ virksomhet psykisk helse- og avhengighet og virksomhet barne- og ungdomstjenester