Runar Koch Olsen tildelt Norges Vels Medalje

Vi gratulerer! Ordfører Rune Høiseth overrakte torsdag Norges Vels Medalje til Runar Koch Olsen (Areal og teknikk, KMT Forvaltning, Lillevik renseanlegg) for 40 år lang og tro tjeneste i Larvik kommune.

I forbindelse med julelunsjen på Lillevik renseanlegg 22. desember 2016 ble Runar Koch Olsen tildelt Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste av ordfører Rune Høiseth.

Runar ble ansatt i teknisk etat i Stavern kommune 1. april 1976. I en rekke år har han jobbet med vann og avløp. Fra Lillevik renseanlegg ble åpnet i mars 2001 har Runar jobbet med drift av avløpsverk. I de senere årene har han vært formann med spesielt ansvar for vannlinje, prøvetaking og laboratoriet ved renseanlegget.

Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver. Medaljen er i sølv og har én grad.

Les mer på www.medaljen.no