Reguleringsendring for kvartal 39, Grandkvartalet, ny 1. gangs behandling.

ArkivsakID 13/987

Kommunestyret behandlet i møte den 10.02.016, sak 035/16, forslag til detaljert reguleringsendring for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

Korrigerte perspektiver er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til offentlig ettersyn i Plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner). Dokumentene for gjennomført tredjeparts kontroll følger med.
Dokumentene finnes i Servicesenteret, Feyersgate 7, på Larvik bibliotek i Nansetgata og i ByLab på Torget 10.

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Høringsfristen utvides til den 17.06.16.