Rådmannen anbefaler begrenset høring av revidert planmateriale for Grandkvartalet

Rådmannens forslag til vedtak: Revidert planmateriale for kvartal 39, Grandkvartalet, legges ut til begrenset høring i perioden 28. oktober – 25. november 2016.

Rådmannens forslag til vedtak knyttet til revidert planmateriale for Grandkvartalet:

  • Revidert planmateriale for kvartal 39, Grandkvartalet, legges ut til begrenset høring i perioden 28. oktober – 25. november 2016. Høringen begrenser seg til de endringer og justeringer som er gjort etter forrige offentlige ettersyn som ble avsluttet den 17. juni 2016. 

Saksdokumentene ble sendt ut til formannskapet i dag, og kan leses i sin helhet her.

Forslaget til vedtak innebærer følgende fremdriftsplan:

  • 26. oktober: Formannskapet legger saken ut til begrenset høring i berammet ekstraordinært møte.
  • 28. oktober – 25. november: Høringsperiode. 
  • 30. november: Sak til sluttbehandling sendes ut fra rådmannen. 
  • 7. desember: Saken sluttbehandles i formannskapet i ekstraordinært møte i etterkant av ordinært kommunestyremøte.
  • 14. desember: Sluttbehandling i ordinært kommunestyremøte.  

 

Eksempel på endring:
Karlsrogata - før revidert planmateriale

 


Karlsrogata - etter revidert planmateriale