Planprogram for ny jernbanetrase ute på høring

Bane NOR har lagt ut planprogram for ny jernbanetrase og stasjonslokaliseringer mellom Tønsberg og Larvik. Høringsperiode 1.mars til 12.april.

Bane NOR har lagt ut planprogram for kommunedelplan for ny jernbanetrase og stasjonslokaliseringer mellom Tønsberg og Larvik. Høringsperiode 1.mars til 12.april.

BaneNor holde åpent møte i Sliperiet torsdag 9.mars kl 18.00.

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/tonsberg-skien/