Ordførerkontoret flyttes til Feyersgate 7

Ordfører Rune Høiseth flytter tirsdag 30. august til administrasjonsbygget i Feyersgate 7, hvor han får kontor i 1. etasje – rett ved kommunens servicesenter.

Bakgrunnen for dette er at ordføreren ønsker å ta en mer offensiv rolle utad på vegne av Larvik kommune, og har da behov for et større miljø rundt seg. Umiddelbar nærhet til politisk sekretariat, rådmann og resten av administrasjonen vil bidra til å styrke samhandling, informasjon og service til ansatte, folkevalgte og innbyggere.