Områdeplan for Kaupang, åpent informasjonsmøte 21.11.2016

Prosjekt for formidling av fornminner på Kaupang inviterer til åpent informasjonsmøte om Områdeplan for Kaupang mandag 21.11.2016 kl. 17.30.

Møtet holdes på Bøndenes hus, Kirkefjerdingen 2, Tjodalyng.