Økt makspris for barnehage

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2016 vedtatt en økning av makspris for foreldrebetaling i barnehagen. Ny makspris er kr 2.655,- per måned per heltidsplass, med virkning fra 1. januar 2016.