Offentlig ettersyn

Detaljert reguleringsplan Barkevikveien - ArkivsakID 14/8199
Planutvalget behandlet i møte den 18.04.17 forslag til detaljert reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

Detaljert reguleringsplan forretning Farriseidet – ArkivsakID 07/11987
Planutvalget behandlet i møte den 07.03.17 forslag til detaljert reguleringsplan for ovennevnteområde med tilhørende bestemmelser.
Utbyggingsavtale er en del av planmaterialet.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene utlagt til offentlig ettersyn i
Plandialogen (http://www.larvik.kommune.no/arealplaner). Dokumentene finnes også i
Servicesenteret, Feyersgate 7 og på Larvik bibliotek i Nansetgata.

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til
arkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Frist for innsendelse av merknader er 09.06.17.