Nye veinavn i nye Lardal og Larvik kommune (16/9283)

Fellesnemnda for de to kommunene bestemte den 15. november 2016 at administrasjonen i Larvik og Lardal skulle utarbeide et forslag med nye veinavn for de aktuelle veiene.

Administrasjonene har kommet fram til et utkast/forslag for navnendring som skal legges fram for fellenemnda. Det er laget en oversikt med de ulike forslag til veinavn, og administrasjonene sin anbefaling.
Innbyggere i Lardal og Larvik kan sende inn merknader til valg av veinavn i forhold til de ulike alternativene som har kommet inn.
Nye veinavnforslag kan ikke meldes inn.
Vi oppfordrer spesielt grunneiere/festere med adresse til de aktuelle veiene, samt vellag, historielag og andre lokale foreninger til å engasjere seg.

Informasjon om høringen finnes her: www.larvik.kommune.no/nyeveinavn