Nye Larviks kommunevåpen

Hvordan skal Larvik og Lardals nye kommunevåpen se ut? Hvilke ord, verdier, tema og motiv beskriver vår fremtidige nye kommune? Se kampanjevideoen og kom med ditt forslag!

Her kan du se videoen.

Selv om Larviksnavnet bevares, er kommunen som etableres 1. januar 2018 helt ny. Og når de to kommunene, Lardal og Larvik (gamle) går over i historiebøkene, er det naturlig at de respektive kommunevåpnene følger med, og at et helt nytt kommunevåpen utformes. Fellesnemnda har etablert en egen komité som består av folkevalgte fra de to kommunene. Komitéen har ansvar for gjennomføring av prosessen. I denne komiteen sitter Hallstein Bast (Larvik), Bjarne Steen (Larvik), Magdalena Lindtvedt (Lardal) og Lars Johan Røsholt (Lardal).

Kommunevåpenkomiteen vil gjerne høre ditt forslag. Innspillene vil bli vurdert i prosessen om nytt kommunevåpen. Når motiv eller tema er vedtatt, vil profesjonelle miljøer inviteres til visuell utforming av motivet. Dette vil skje november-desember 2016. Her kan du komme med dine innspill.

Frist for innspill: fredag 16. september 2016.

Regler for utforming

Det finnes i dag regler for hvordan et kommunevåpen skal se ut. Disse reglene ble innført omkring 1930 og stammer fra en middelaldersk tradisjon. Ordet heraldikk kommer fra heroldene, som var datidens informasjonsfolk som ropte ut hva motivet på riddernes skjold var for å gjøre klart for alle på hvilken side i kampene ridderne sto. Også i våre dager skal kommunevåpnene følges av en kort og konsis tekst, som kalles blasonering.

Hovedregler for kommunevåpen

  1. Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.
  2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.
  3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.
  4. Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.
  5. Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.
  6. Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
  7. Motivet skal fylle skjoldflatene godt.
  8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.