Nyåpning av Larvik Torg

Fredag 23. september kl. 13.00 inviterer vi til nyåpning av Larvik Torg v/ ordfører Rune Høiseth og bløtekake fra Larvik by.

Larvik by har med bløtekake til iallfall de første 200 som kommer og daglig leder Ole Martin Holthe vil også si noen velvalgte ord.

Fakta

Torget er avlastet med nærmere 1000 tonn; alle arrangementer er nå velkommen. Lørdagsmarkedet i Larvik er på plass allerede lørdag 24. september. Og Oktoberfest i Larvik 29. september til 1. oktober får telt som dekker halve Torget.

Det er lagt fram strømledninger til skøytebanen/kunstisanlegget samt lyd og lys som etter planen skal åpnes lørdag 26. november.

Soluret (Diriks bauta med skygge på hellene) er blitt "kalibrert" slik at det nå vises riktig tid.

Trærne som er tatt bort blir erstattet med nye fine trær til våren.

Vi takker entreprenørselskapet Aakerholt, Steen&Lund As for det flotte samarbeidet og vel utført arbeid.

Bakgrunn

Larvik Torg - hvorfor skjedde dette?

Gulvet hadde for stor egenvekt. I forbindelse med arbeidene i forprosjektet til skøytebane på Torget, i mai 2016, ble Larvik kommune oppmerksom på at fyllmassene mellom hellene på Torgets og parkeringshusets tak ikke var utført som opprinnelig planlagt. Kontroll av vektberegningene viste at egenvekten på de brukte masser oversteg det taket var dimensjonert for.

Entreprenørselskapet Aakerholt, Steen&Lund As i Sandefjord vant entreprisen med å skifte ut massene og erstatte dem med lettere masser som ligger innenfor marginen av det den øvrige konstruksjonen av Torget er dimensjonert for.

Søndag 21. august begynte Aakerholt, Steen & Lund med å fjerne hellene på Torget, og onsdag 24. begynte deres underentreprenør H.& K. Sandnes As med grunnarbeidet i forbindelse med utskiftingen.

Hele overflaten av Torget er fjernet og ca. 600 kubikkmeter fyllmasse gravd opp, fraktet vekk og massene erstattet med lag nederst av isopor og oppå det et lag med glasopor (gjenvunnet glass). Øverst er det lagt en fiberduk og et 15 cm bærelag og 6 cm settesand er lagt ut før stenene kom tilbake på plass.

Utseendemessig er lite endret på Torget nå når arbeidene er ferdig utført. (Juletrefoten flyttes, det forberedes for skøytebane og det skal plantes nye trær og settes opp et rekkverk langs muren der trærne sto.)

Fredag 23. september ønsker vi igjen velkommen til et nytt og tryggere torg, og lørdag 26. november er det offisiell åpning av den nye skøytebanen på Torget!