Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

Det ikke er mulig å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til mandag 6. juni 2016. Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen.

Hva blir nytt for innbygger

På «Min helse» på helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege. Den viktigste endringen nå er at denne løsningen blir ny, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret.

Ytterligere forbedringer med nye funksjoner vil komme høsten 2016. Blant annet tas det sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende virkedag, i stedet for den 1. i neste måned som i dag.

Ikke mulig å bytte fastlege ved overgang til ny løsning

I forbindelse med overgang til ny løsning, vil de fleste tjenestene være utilgjengelig fra og med onsdag 1. juni 2016. Dette betyr:

  • Innbyggere kan ikke bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene.
  • Saksbehandlere hos Helfo kan ikke legge inn nye fastlegeavtaler eller endre eksisterende avtaler.

Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med mandag 6. juni 2016. I den første perioden kan man oppleve at systemet er tregt eller ustabilt.

Mer informasjon

Mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av fastlege, www.helsenorge.no/fastlege