Nødplakat til bruk på hytta og hjemme

En nødplakat på hytta har all informasjonen nødetatene trenger for å finne fram når du trenger rask hjelp. Det kan også være lurt å ha en nødplakat hjemme i stua. Mange har fremdeles ikke veiadresse hjemme, og fram til dette kommer på plass, er nødplakaten grei å ha.

Nødplakaten er rett og slett en utskrift av en plakat som alle kan lage gratis på sin datamaskin.

Utskriften inneholder den nøyaktige geografiske posisjonen for det stedet du velger å lage nødplakat for, for eksempel hytta.

 

Lag nødplakat

Klikk deg inn på Kartverkets norgeskart

Zoom deg inn på kartet (eller bruk søkefeltet) og finn stedet du vil markere, for eksempel din hytte

Klikk på det røde korset i menyen til høyre

Klikk på stedet du vil lage plakat for

Godta vilkårene

Velg stedsnavn og huk av at du godkjenner stedsnavnet som er valgt

Klikk på klargjør for utskrift

Heng utskriften opp et sted den er lett å finne

Sett i gang - gå til norgeskart.no og lag nødplakat.

 

Nødplakaten og nødetatane

Kartverket har utviklet nødplakaten i samarbeid med hovedredningssentralene og nødetatene. Kartverket har ansvaret for datagrunnlaget, stedsnavnene, kartene og teknologien bak. I en krisesituasjon der det er nødvendig med akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulanse, kan en nødplakat være avgjørende for at hjelpen kommer raskt nok fram.

 

Nødplakat på hytta

Nødetatene opplever ofte at folk som kontakter dem, ikke klarer å forklare godt nok hvor de er. Spesielt gjelder det om de ringer fra ei hytte. Har du en nødplakat lett tilgjengelig på hytta, kan du lett formidle hvor redningsmannskapene kan finne deg. I tillegg til å henge en nødplakat på innsiden av hytta, kan det være en idé å henge en utskrift også på utsiden, slik at forbipasserende kan bruke plakaten til å skaffe hjelp.

 

kartverket.no/kart/nodplakat