Nødetatene samarbeider om øvelser

I hele februar og litt ut i mars vil nødetatene ha et praktisk samarbeid om hvordan de skal håndtere et åsted der det pågår livstruende vold.

I en situasjon der hvert sekund teller, er det viktig at nødetatene, som kommer fram til et åsted, er trent på hvordan å håndtere en dramatisk og uavklart situasjon. Da er det viktig at alle er kjent med de oppgaver og rutiner hver av nødetatene besitter, sier politioverbetjent Ernst Lynne som er fagansvarlig for øvelsene. 

Det vil bli gjennomført ti øvelser i løpet av vinteren. For å øve realistisk vil nødetatene bruke de nedlagte skolene på Husøy i Tønsberg og Byskogen skole i Larvik.

I og med at mange kjøretøy og mannskap fra nødetatene er samlet, er naboene til disse to skolene varslet om øvelsene i eget skriv. Det vil også i begrenset omfang bli benyttet sirener og blålys. 

Trening i pågående livstruende vold – PLIVO – er et nasjonalt samarbeid og en øvelse for alle nødetater i hele landet.

Foto: Politiet (Politimester i sør-øst Christine Fossen)