Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2017. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.

Det søkes om tilskudd i Bufdirs søknadsportal. For mer informasjon: www.bufdir.no