Nærdemokratiutvalget 20.10.2016

Nærdemokratikomiteen

En engasjert komité startet i går opp arbeidet med ivaretakelse av nærdemokratiet i den nye sammenslåtte Larvik kommune.

Bildet viser komiteens medlemmer, fra venstre Erik A. Sørensen (LTL), Birgitte Gulla Løken (H), Bente Seierstad (U), Magdalena F. Lindtvedt (V) og Hallstein Bast (V).

Komiteens møter er åpne for publikum, og vil bli annonsert på kommunens nettsider/Facebook forut for hvert møte.