Mulighetsanalysen for Larvik er klar

Statens vegvesen har utarbeidet en mulighetsanalyse for et fremtidig helhetlig transportsystem i Larvik, som nå er ferdig. Dette er et faglig grunnlag som skal videre til politisk behandling i kommunestyret og fylkestinget.

Torsdag 2. mars kl. 18.00 - 20.00 vil det være åpent møte om mulighetsanalysen på Bylab på torget i Larvik.
 

Bakgrunn
I Mulighetsanalysen er byens transportsystem sett i sammenheng og mandatet peker på at det skal lages et fagliggrunnlag for gode framtidige løsninger. Det pekes på at sentrale utfordringer i transportsystemet i Larviker avklaring av jernbanetrasé og stasjonsplassering,kapasitetsutfordringer i Øya-krysset, videre utvikling av Indre havn og byutvikling.

Hensikten med Mulighetsanalysen er å samordne og etablere felles forpliktelse for de viktigste aktørene innen areal, by- og transportutviklingi Larvik kommune og fastsette mål og utfordringer før man igangsetter planlegging etter plan og bygningsloven for de valgte framtidige løsningene.Rapportens anbefaling
Mulighetsanalysen konkluderer med at det er to løsningspakker som peker seg ut som gode for å løse utfordringene i Larvik:

  • Miljøgate med ny bru
  • Kort tunnel med ny bru. 

Begge pakkene inneholder ny bru over Lågen ved dagens jernbanebru, samt en offensiv satsing på kollektiv, sykkel og gange. Dette vil redusere trafikale utfordringer for bilister i Øyakrysset og påfv. 303 og samtidig legge til rette for et bedre tilbud til syklende, gående og kollektivreisende.

Pakkene skiller seg fra hverandre ved at den ene fører øst-vest trafikk gjennom en kort tunnel mellom Elveveien og Storgata, mens den andre bruker Dronningensgate til dette.

Løsningspakke Kort tunnel kan komme i konflikt med framtidige jernbaneløsninger. Dette vil bli avgjort av BaneNOR i pågående kommunedelplanarbeid. I anbefalingen er det derfor foreslått å starte med et første trinn i utbyggingen. Det omfatter ny bru over Lågensamt en stor satsing på bygging av sykkelveger, tiltak forgående og kollektiv.

Løsningspakke Miljøgate oppfyller målet om at veksten ipersonbiltrafikken skal tas med sykkel, gange og kollektiv(nullvekstmålet) litt bedre enn Løsningspakke Kort tunnel. 

LES HELE RAPPORTEN HER

LES KORTVERSJON AV RAPPORTEN HER