Møte i Nærdemokratikomiteen 02.11.2016

Nærdemokratikomiteen har møte onsdag 2. november 2016 kl. 08.15 til 10.00 i Lardal Herredshus.

Fellesnemnda for Lardal og Larvik kommuner har nedsatt en arbeidskomité som skal jobbe med alternativer for hvordan nærdemokratiet kan ivaretas i nye Larvik kommune.

Saksliste

  1. Fremdriftsplan
  2. Aktiviteter

Møtet er åpent for publikum. Velkommen!