Mindre regning kommunale gebyrer 4. termin 2015.

Beløpet på regningen for vann, avløp og renovasjon er denne gangen mindre enn vanlig.

Årsaken er tilbakebetaling av for høye gebyrer i 2014 og lavere rente i 2015.

For en bolig er regningen ca. 800 kr. mindre i 4. kvartal enn den har vært de tre første kvartalene i 2015.