Midler til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midler til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 20. januar 2017. Det søkes om tilskudd i Bufdirs søknadsportal. For mer informasjon: www.bufdir.no